<< Terug

Zorgt een keverbank voor meer biodiversiteit?

Datum: 29 oktober 2018 Zorgt een keverbank voor meer biodiversiteit?

Donderdag 18 oktober jl. zijn enkele leden en bestuur van Agrarisch Collectief Waadrâne en een vertegenwoordiging van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en collectief ELAN afgereisd naar Brabant om daar het Interreg-project PARTRIDGE te bekijken. Het is altijd goed om eens bij een ander het agrarisch natuurbeheer te bekijken en te vergelijken.
  
We hebben daar onder andere een tweetal keverbanken bekeken. De keverbanken hebben als doel/functie om insecten jaarrond een plek te geven rond de kernbegrippen rust, restaurant en reproductie.
 
Inmiddels is het algemeen bekend dat natuur een complex systeem is waar onnoemelijk veel factoren bij elkaar komen. Structurele achteruitgang van boerenlandvogels heeft veel te maken met veranderende landschappen. Nu blijkt dat wanneer je bepaalde elementen weer terugbrengt in het landschap je daarmee insecten aantrekt en daarmee ook boerenlandvogels.
 
Een voorbeeld is de keverbank. Insecten zijn koudbloedig en weinig mobiel. Zij zoeken bij voorkeur een plek uit die overwegend droog is, niet wordt bewerkt en waar ze zich ‘s ochtends kunnen opwarmen in de zon. Daarna zoeken ze een plek met voldoende dekking en waar ze voedsel kunnen vinden en holen kunnen graven om te overleven en eieren te leggen.
 
In Brabant is de keverbank aangelegd door enkele malen met een ploeg grond naar elkaar te ploegen waardoor een verhoging ontstaan. Door deze in te zaaien en niet meer te bewerken krijg je een veel hogere overleving van insecten. De braakstrook ernaast geeft openheid/opwarming. Daarnaast blijkt dat deze braakstrook ook wordt gebruikt door boerenlandvogels om een stofbad te nemen.
  
Voor het werkgebied van Collectief Waadrâne lijkt de introductie van de keverbank kansrijk. De kleigronden zijn weliswaar voldoende droog maar missen vaak de hoogteverschillen om een optimaal microklimaat te scheppen voor insecten als torren, spinnen, sprinkhanen en bijen. Daar waar wel hoogteverschil aanwezig is kunnen we beter beheren en op andere plekken is aanleg van een keverbank zeker denkbaar.
 
Meer informatie kunt u vinden door op deze link te klikken.