<< Terug

Verzilting: Probleem of uitdaging

Datum: 19 juli 2019 Verzilting: Probleem of uitdaging

Op de boerderij van de familie Miedema in Holwerd was het weer goed toeven. Onder het genot van een kop koffie, terwijl de regen zachtjes neerdaalde en de zwaluwen af en aan vlogen, was er dan ook veel belangstelling voor de themabijeenkomst: Verzilting: Probleem of uitdaging.
Voorzitter Hans Kroodsma opende de bijeenkomst met het meedelen van een aantal actualiteiten en geeft daarna het woord aan Mindert de Vries. 
Mindert de Vries, verbonden aan Hogeschool Van Hall Larenstein kwam met de nieuwste data voor zeespiegelstijging en bodemdaling. Naast extremer weer is verzilting ook steeds duidelijker een factor om (mondiaal) rekening mee te houden. 
Syds Miedema vertelde in het kort waarom hij met een AquaPin het zout meet op zijn percelen. Het was de bedoeling dat hij dit in het veld bij de AquaPin zou doen, echter de aanhoudende regen hield dat tegen.
Door zijn kennis over o.a. verzilting is Mindert ook betrokken bij Fjildlab. Dit initiatief van de agrarische collectieven Waadrâne en Noardlike Fryske Walden, Hogelschool Van Hall Larenstein, ONOF en Netwerk Noordoost staat in de startblokken om projecten te ontwikkelen om Noordoost Fryslân leefbaar te houden. Van de totaal 120.000 inwoners in deze unieke streek zijn een groot aantal betrokken bij de landbouw. Daarom ook aan alle agrariërs in deze regio de oproep om dit proces te volgen en met ideeën te komen. Meer nieuws en informatie op de pas gelanceerde site www.fjildlab.nl.
Kortom een informatieve avond die, zoals altijd, genoeglijk werd afgesloten met een hapje en drankje.