<< Terug

Akkervogeltellers weer klaar voor het nieuwe seizoen

Datum: 22 april 2019 Akkervogeltellers weer klaar voor het nieuwe seizoen

Donderdag 11 april verzamelden een 15-tal personen zich aan het einde van de doodlopende Dowemattereed bij Ee. De vrijwillige akkervogeltellers van Agrarisch Collectief Waadrâne brachten deze avond, onder leiding van Jelle Postma van SOVON, een veldbezoek aan vogelakkers, kruidenrijke graslanden en een plasdras.
Tijdens de “frisse” rondgang gaf Jelle Postma uitleg hoe men de BMP-telling van SOVON het beste kon aanpakken. Hoe de looproutes in te plannen en waar op te letten. Natuurlijk is het eerste belang om de akkervogels, zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart, te tellen en monitoren, maar ook de andere soorten zoals eenden en kleinere soorten rietvogels moeten niet vergeten worden. Het advies was dan loop ook een traject langs de sloot. In het talud van de sloot en in het riet zitten heel veel soorten vogels.
Bij de plasdras troffen we veel grutto’s, tureluurs en scholeksters aan. Al rondstruinend werd er onderling veel informatie uitgewisseld en advies gegeven. Verder was er de mogelijkheid om de tablet met de SOVON app te proberen in de praktijk.
Na afloop van dit veldbezoek hebben we in de skybox bij Mts Wienia de zaken rondom de akkervogelmonitoring met elkaar weer op de rit gezet, zodat alle tellers weer aan het nieuwe telseizoen kunnen beginnen. We hopen op een goed en vruchtbaar seizoen voor onze boerenlandvogels. Als Agrarisch Collectief zijn heel blij met zoveel inzet van onze akkervogeltellers!