NIEUWS

Verzilting: Probleem of uitdaging

Verzilting: Probleem of uitdaging

19 juli 2019

Op de boerderij van de familie Miedema in Holwerd was het weer goed toeven. Onder het genot van een kop koffie, terwijl de regen zachtjes neerdaalde en de zwaluwen af en aan vlogen, was er dan ook veel belangstelling voor de themabijeenkomst: Verzilting: Probleem of uitdaging.
Voorzitter Hans Kroodsma opende de bijeenkomst met het meedelen van...

<< Lees verder >>

Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

8 juli 2019

,,Nog nooit heb ik hier rond deze tijd zoveel weidevogels gezien’’, zegt boer Johan Brandsma uit Anjum. Hij heeft één van de drie plasdrassen aangelegd in de Anjumer Kolken. Zowel mozaïekregisseurs Simke Zijlstra en Tamme Visser als nazorger Lút Meinsma zijn ervan overtuigd dat het werkt.
Volgens Tamme Visser (55) uit Anjum is het...

<< Lees verder >>

Excursie ANV Guozzekrite

Excursie ANV Guozzekrite

5 juli 2019

Het is ondertussen al een tijdje geleden maar toch willen we u dit verslag niet onthouden.
De afgelopen tijd hebben we als agrarische natuurvereniging Guozzekrite meerdere excursies georganiseerd. Zowel de scholen van Ee en Engwierum zijn op de boerderij wezen kijken en samen zijn we de velden ingegaan om de werkwijze van de melkveehouders uit...

<< Lees verder >>

Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening

Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening

24 juni 2019


Agrarisch Collectief Waadrâne doet mee aan een van de pilotprojecten voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Ons pilotproject heeft de werknaam: “Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening” en heeft als hoofdthema biodiversiteit met een sterke link naar water en bodem.
Dit project is onderdeel van de grote GLB-pilot...

<< Lees verder >>

BEESPOKE, goedgekeurd

BEESPOKE, goedgekeurd

20 juni 2019

De INTERREG North Sea Region (NSR)-aanvraag voor BEESPOKE is op 18 juni jl. officieel goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.
Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs...

<< Lees verder >>

Excursie Om 'e Koaien

Excursie Om 'e Koaien

30 mei 2019

ANV Om ’e Koaien organiseerde op 21 mei jl. een excursie naar de Sweagermieden ten noorden van Kollumerzwaag. De opkomst was lager dan andere jaren, ongeveer 25 personen. Dit was wel verwacht omdat het niet in ons eigen gebied is. Maar volgens ons moet je ook eens bij de buren gluren. We werden verwelkomd door een van de zes afdelingen van De...

<< Lees verder >>

Gebiedsbijeenkomst GLB-pilot Akkerbelt

Gebiedsbijeenkomst GLB-pilot Akkerbelt

26 mei 2019

In het kader van de vormgeving van het Nieuwe GLB wat in 2021/2022 van kracht wordt krijgt Nederland meer ruimte voor vergroeningsmaatregelen. Agrarisch Collectief Waadrâne wil op deze beleidswijziging anticiperen door te participeren in de GLB-Pilot Akkerbelt. U kunt meer lezen over de toekomst van het GLB en de pilot Akkerbelt op deze...

<< Lees verder >>

reverifications op de ANLB regeling

reverifications op de ANLB regeling

26 mei 2019

Onderstaande email hebben alle collectieven op 16 mei jl. ontvangen van het Ministerie van Financiën:

Binnenkort starten wij weer met de reverifications op de ANLB regeling.
In bijgaande brief leggen wij de reden en de manier van uitvoeren uit.

Bestuur en directie van de collectieven voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer,
 
De...

<< Lees verder >>