NIEUWS

FRISSE WIND OVER VOGELAKKER
HOMMELS IN VOGELAKKERS EN KRUIDENRIJKE AKKERRANDEN

HOMMELS IN VOGELAKKERS EN KRUIDENRIJKE AKKERRANDEN

27 augustus 2019

Op 17 juli en 21 augustus is de schouw van circa 20 vogelakkers en kruidenrijke akkerranden uitgevoerd door Landschapsbeheer Friesland. Op beide schouwdagen is er ook gekeken naar het voorkomen van insecten, met name hommels en vlinders, in de te schouwen beheereenheden. Tijdens de rit werd hierbij ook op een aantal plekken in wegbermen gekeken...

<< Lees verder >>

Maak kennis met 'de macht fan de blommepracht'

Maak kennis met 'de macht fan de blommepracht'

30 juli 2019

Agrarisch Collectief Waadrâne nodigt in samenwerking met een viertal boeren uit Marrum, Nes, Holwerd en Engwierum buurt- en dorpsbewoners uit om eens een kijkje te komen nemen in de vogelakkers van de desbetreffende boeren. In de maand augustus worden er vier avondexcursies gehouden waarbij de boer en een bestuurslid van het Agrarisch...

<< Lees verder >>

Verzilting: Probleem of uitdaging

Verzilting: Probleem of uitdaging

19 juli 2019

Op de boerderij van de familie Miedema in Holwerd was het weer goed toeven. Onder het genot van een kop koffie, terwijl de regen zachtjes neerdaalde en de zwaluwen af en aan vlogen, was er dan ook veel belangstelling voor de themabijeenkomst: Verzilting: Probleem of uitdaging.
Voorzitter Hans Kroodsma opende de bijeenkomst met het meedelen van...

<< Lees verder >>

Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

Goed weidevogelseizoen in Anjumer Kolken

8 juli 2019

,,Nog nooit heb ik hier rond deze tijd zoveel weidevogels gezien’’, zegt boer Johan Brandsma uit Anjum. Hij heeft één van de drie plasdrassen aangelegd in de Anjumer Kolken. Zowel mozaïekregisseurs Simke Zijlstra en Tamme Visser als nazorger Lút Meinsma zijn ervan overtuigd dat het werkt.
Volgens Tamme Visser (55) uit Anjum is het...

<< Lees verder >>

Excursie ANV Guozzekrite

Excursie ANV Guozzekrite

5 juli 2019

Het is ondertussen al een tijdje geleden maar toch willen we u dit verslag niet onthouden.
De afgelopen tijd hebben we als agrarische natuurvereniging Guozzekrite meerdere excursies georganiseerd. Zowel de scholen van Ee en Engwierum zijn op de boerderij wezen kijken en samen zijn we de velden ingegaan om de werkwijze van de melkveehouders uit...

<< Lees verder >>

Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening

Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening

24 juni 2019


Agrarisch Collectief Waadrâne doet mee aan een van de pilotprojecten voor het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB). Ons pilotproject heeft de werknaam: “Met maatwerk naar een gebiedseigen vergroening” en heeft als hoofdthema biodiversiteit met een sterke link naar water en bodem.
Dit project is onderdeel van de grote GLB-pilot...

<< Lees verder >>

BEESPOKE, goedgekeurd

BEESPOKE, goedgekeurd

20 juni 2019

De INTERREG North Sea Region (NSR)-aanvraag voor BEESPOKE is op 18 juni jl. officieel goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.
Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs...

<< Lees verder >>