Beheer in beeld

De Waadrâne coördineert de beheeractiviteiten van 145 boeren in de noordelijke kuststrook langs de Waddenzee. Met het ondertekenen van het deelnemerscontract Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer 2016 (ANLb2016) is een deelnemer automatisch lid van Agrarisch Collectief Waadrâne.

Het lidmaatschap is dus alleen mogelijk als u deelnemer bent in het subsidiestelsel ANLb2016. Specifieke ledeninformatie over bijvoorbeeld beheervoorschriften zijn te raadplegen door in te loggen via de inloglink rechtsboven op de website. Leden hebben een inlogcode ontvangen bij het deelnemerscontract.

*** Binnenkort wordt deze pagina aangevuld met interviews met een aantal beheerders en vrijwlligers.***