De macht fan de blommenpracht!

Op deze pagina, onder de flyer, vermelden wij het laatste nieuws over de excursies.
Houd daarnaast ook onze Facebookpagina in de gaten: https://www.facebook.com/collectiefwaadrane

Tweede ecxursie weer een succes!
Wat weer een geweldige opkomst bij de tweede excursie "De macht fan de blommenpracht!' bij Mts Anema in Nes. 
Rond een uur of acht was het opgeklaard en scheen het zonnetje zo nu en dan door de wolken. Voorzitter Hans Kroodsma opende de avond waarna Hans Anema iets vertelde over het bedrijf wat hij samen met zijn vader en broer runt. Daarna was het woord aan vogelteller Lút Meinsma, hij vertelde welke vogels er voorkomen in en rondom de kruidenrijke akkerranden. 
Op de platte kar of op de fiets ging het daarna naar de Dyksterwei waar de akkerranden van mts Anema liggen. Hier werden door menig bezoeker vragen gesteld aan vader en broers Anema.Ook de landbouwbladen hebben aandacht besteed aan de excursies.
De volgende reportages zijn hierover gremaakt:
Nieuwe Oogst: Boer trekt burger naar bloeiende akkerrand
Nieuwe Oogst: Vogelakker trekt mens en dier (incl. videoverslag)
Boerderij: ‘Vogelakker heeft enorme impact’​​ (interview met Syds Miedema)

Geweldige opkomt bij eerste excursie 'De macht fan de blommenpracht!'
Wat een gewedige opkomst bij bij Mts. Osinga in Marrum. Ruim 100 belangstellenden konden we verwelkomen. Bestuurslid Gerard Fokkema opende met te vertellen wat de rol van het collectief is bij agrarisch natuurbeheer. Klaas Osinga wilde meer doen voor de natuur en biodiverstiteti dat is zijn belangrijkste beweegreden om kruidenrijke aakkerranden op te nemen in zijn bouwplan. De heren Walda en Hemrica, zij tellen een paar keer per jaar de vogels op de percelen, gaven aan dat er nog geen echte resultaten zijn. Maar zij zien wel dat de vogelakkers en akkerranden een positief effect hebben op de insecten en de vogels. Imker Jos Heemstra vertelde over de bijenkasten die bij de akkerranden staan. Om de wilden bijen ook genoeg ruimte te geven gaf hij aan dat er niet teveel kasten bij percelen worden geplaatst.
Bekijk hieronder een fotoverslag van deze avond.

Klik hier voor het artikel in de Leeuwarder Courant over de eerste excursie op maandag 5 augustus.

Maandag 5 augustus is 's ochtend is in het programma 'Fryslân fan 'e moarn' van Omrop Fryslân aandacht besteed aan 'De macht fan de blommenpracht!' Bekijk en beluister hier het bericht.

Zaterdag 3 augustus is bestuurslid Gerard Fokkema geïnterviewd door RTVNOF in het programma de 'Weekend Nieuwsshow' Klik hier om ht fragment te beluisteren.

Op 25 juli is het volgende persbericht naar diverse media gestuurd.