BEESPOKE

BEESPOKE, goedgekeurd

De INTERREG North Sea Region (NSR)-aanvraag voor BEESPOKE is op 18 juni jl. officieel goedgekeurd en is een mooie voortzetting van Silence of the Bees.
Met een totale begroting van € 4,1 miljoen over een periode van drie en een half jaar, brengt BEESPOKE een breed scala van 16 partners samen van beleidsmakers, onderzoeksinstituten, adviseurs en eindgebruikers uit 6 Noordzeeregio-landen.
Het algemene doel van dit project is om met nieuwe methodes en kennis de biodiversiteit te verhogen en gelijktijdig de bestuiving van voedselgewassen door insecten met meer dan 10% te vergroten en zo duurzamere en veerkrachtiger agro-ecosystemen te creëren. 
De Nederlandse partners zijn: Provincie Fryslân / Silence of the Bees / Hogeschool Van Hall Larenstein / Cruydt-Hoeck wildebloemenzaden / Agrarisch Collectief Waadrâne.

Als Agrarisch Collectief Waadrâne zijn we trots dat we deel uit maken van dit internationale project. We gaan voor regionale en praktische invulling van maatregelen in ons werkgebied die de bestuiving van voedselgewassen door insecten kunnen stimuleren en verbeteren.

Lees hier het internationale persbericht of op de website van Interreg North Sea Region.