NIEUWS

Demonstratie AMW Optiseeder op 2 mei a.s.

Demonstratie AMW Optiseeder op 2 mei a.s.

22 april 2019

Boeren Waadrâne demonstreren bijzondere zaaimachine

Het bestuur van het Agrarisch Collectief Waadrâne geeft donderdagmiddag 2 mei vanaf 13.30 uur een demonstratie met een nieuwe zaaimachine. De demonstratie vindt plaats op de vogelakker van de Maatschap Rienks aan de Poelewei in Waaxens.
Aanleiding voor de demonstratie is om te laten zien dat...

<< Lees verder >>

Akkervogeltellers weer klaar voor het nieuwe seizoen

Akkervogeltellers weer klaar voor het nieuwe seizoen

22 april 2019

Donderdag 11 april verzamelden een 15-tal personen zich aan het einde van de doodlopende Dowemattereed bij Ee. De vrijwillige akkervogeltellers van Agrarisch Collectief Waadrâne brachten deze avond, onder leiding van Jelle Postma van SOVON, een veldbezoek aan vogelakkers, kruidenrijke graslanden en een plasdras.
Tijdens de “frisse”...

<< Lees verder >>

Meer genieten van weidevogels dankzij mobiele vogelkijkhut

Meer genieten van weidevogels dankzij mobiele vogelkijkhut

20 april 2019

Anjum/Morra, 19 april 2019

Voorzitter Frans Kloosterman van de Bond van Friese Vogel Wachten (BFVW) heeft vrijdag de nieuwe mobiele vogelkijkhut van de Agrarische Natuurvereniging Guozzekrite geopend. Doel van deze mobiele hut is om het vogelrijke gebied in dit prachtige Noordoost-Friese landschap aan zoveel mogelijk mensen te laten zien.

De...

<< Lees verder >>

Watermaatregelen voor de vogels

Watermaatregelen voor de vogels

20 april 2019

Wij zijn trots op onze beheerders die gehoor hebben gegeven aan de oproep om land onder water te zetten. Zo kunnen de vogels beter met de snavel in de bodem komen om wormen te zoeken en jet trekt inscten aan en dat is weer het voedsel voor de jonge kuikentjes.
    
  

<< Lees verder >>

Boeren in Stienser Aldlân organiseren fiets/wandeltocht op 25 mei a.s.

Boeren in Stienser Aldlân organiseren fiets/wandeltocht op 25 mei a.s.

18 april 2019

Toer de boer  

Op zaterdag 25 mei a.s. tussen 10.00 en 15.00 uur organiseren zes boerenbedrijven uit het Stienser Âldlân, waaronder een aantal deelnemers van Agrarisch Collectief Waadrâne, een fiets-en wandeltocht voor jong en oud. Deze ondernemers nodigen u van harte uit om op deze bedrijven een kijkje te komen nemen.
 
Op alle...

<< Lees verder >>

Steenmarteronderzoek

Steenmarteronderzoek

8 april 2019

Onderzoek naar de aanwezigheid van steenmarters (Martes Foina) met  cameravallen.

Al een heel aantal jaren zien we de waarnemingen van het aantal steenmarters in weidevogelgebieden toenemen. Bij veel mensen uit het veld, zoals nazorgers en wildbeheerders, bestaat de indruk dat de steenmarter een voorname rol speelt bij de predatie van...

<< Lees verder >>

Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

Waadrâne op werkbezoek bij ANOG

4 maart 2019

Donkere wolken, stormachtige wind en venijnige regen werden op maandag 4 maart jl. getrotseerd door een delegatie van Agrarisch Collectief Waadrâne om bij collega’s van Collectief ANOG (agrarische natuurvereniging Oost Groningen) ‘in de keuken’ te kijken. Jan Okko Bosker (akkerbouwer en bestuurslid ANOG), Marjon Schultinga...

<< Lees verder >>

GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

GLB-congres op bezoek bij Waadrâne

20 februari 2019

Excursie door werkgebied Agrarisch Collectief Waadrâne

Van woensdag 6 februari tot en met vrijdag 8 februari organiseerde Provinsje Fryslân in samenwerking met Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een internationaal congres over de invulling van GLB na 2020. Als belangrijk onderdeel van dit congres was er een excursie...

<< Lees verder >>