NIEUWS

Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie

Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie

13 november 2018

“Agrarisch Collectief Waadrâne toont een goede professionaliteit in haar werk en organisatie”: dit staat in toelichtend advies naar aanleiding van de externe audit uitgevoerd door Stichting Certificering SNL. De auditors hebben het werkproces van het collectief doorgenomen en geen tekortkomingen geconstateerd. Als bestuur en medewerkers...

<< Lees verder >>

Samenwerken sleutelwoord naar meer biodiversiteit in Noardeast Fryslân

Samenwerken sleutelwoord naar meer biodiversiteit in Noardeast Fryslân

7 november 2018

Vorige week waren 25 buitenlandse beleidsmedewerkers uit Afrika, Azie en Latijns Amerika te gast in NoardEast Fryslân vanuit een Europees project (BIOGOV) rond het thema herstel Biodiversiteit.
De buitenlandse gasten zijn in hun land veelal functionarissen bij (lokale) overheden. Via vraaggesprekken met boeren, burgers, overheden en...

<< Lees verder >>

Zorgt een keverbank voor meer biodiversiteit?

Zorgt een keverbank voor meer biodiversiteit?

29 oktober 2018

Donderdag 18 oktober jl. zijn enkele leden en bestuur van Agrarisch Collectief Waadrâne en een vertegenwoordiging van Landschapsbeheer Friesland, de Friese Milieu Federatie en collectief ELAN afgereisd naar Brabant om daar het Interreg-project PARTRIDGE te bekijken. Het is altijd goed om eens bij een ander het agrarisch natuurbeheer te...

<< Lees verder >>

Silence of the Bees

Silence of the Bees

25 september 2018

Op vrijdag en zaterdag jl. werd in de Kruidhof in Buitenpost een bijensymposium georganiseerd door Silence of the Bees. Onze bestuurder Put Sipma heeft dit symposium bijgewoond en schreef het volgende verslag:

Afgelopen zaterdag was er bij de Kruidhof in Buitenpost een bijzonder symposium waarbij de bij even in het middelpunt van de...

<< Lees verder >>

Schouw Open Akker

Schouw Open Akker

24 september 2018

Beknopt verslag schouw leefgebied Open Akkerland
In de tweede helft van juli jl. zijn Reinskje Brandsma en ondergetekende op pad geweest voor de schouw van de beheerpakketten ‘Vogelakker’ en ‘Kruidenrijke akkerranden’. Beide pakketten worden op tal van locaties in het werkgebied van collectief de Waadrâne toegepast, binnen het...

<< Lees verder >>

Mts Timpelsted wint bonus uit het Iepen Mienskipsfûns
Hapsnap-wandeltocht

Hapsnap-wandeltocht

3 september 2018

Op zondag 2 september is de hapsnap-wandeltocht bezocht door ruim 300 bezoekers. De route startte onderaan de terp in Jannum, om vervolgens via Reitsum, Ginnum en Lichtaard weer terug te keren op de terp in Jannum. Onderweg viel er niet alleen te genieten van het mooie open landschap, maar ook van meerdere optredens van allerlei artiesten, een...

<< Lees verder >>

HapSnap Wandeltocht, zondag 2 september a.s.

HapSnap Wandeltocht, zondag 2 september a.s.

28 augustus 2018

Even aandacht voor een leuke activiteit waarbij ook de bedrijven van een aantal van onze beheerders wordt aangedaan.

Jannum,
Op 2 september 2018 vindt de HapSnap wandeltocht plaats. De tocht is 7,5 km lang, de start is onderaan de Jannumer Terp. De route is als volgt; Jannum, Ginnum, Reitsum, Lichtaard, waarna uw route wordt vervolgd over het...

<< Lees verder >>